چالش ها


چالش آب
73 10 دقیقه 0

چالش آب

ما معتقدیم باید جهانی ایجاد کرد که برای همه انسان ها و در هر زمانی، آب سالم و کافی برای آشامیدن، بهداشت، صنعت و تفریح وجود داشته باشد....

چالش آموزش
84 10 دقیقه 0

چالش آموزش

ما باید دنیایی بسازیم که در آن همه افراد به اطلاعات و تجربیاتی که برای دستیابی به نفع شخصی و اجتماعی در همه مراحل زندگی نیاز دارند، دسترسی داشته باشند....

چالش انرژی
80 10 دقیقه 0

چالش انرژی

ما معتقدیم جهانی باید ساخت که برای برآورده کردن نیازهای بشریت، از انرژی کافی، در دسترس و پایدار برخوردار باشد....

چالش سرپناه
58 10 دقیقه 0

چالش سرپناه

ما معتقدیم باید جهانی ایجاد کرد که برای اقامت، تفریح و کار همه انسان ها سرپناهی امن، ایمن و پایدار وجود داشته باشد....

چالش سلامتی
69 10 دقیقه 0

چالش سلامتی

ما باید دنیایی بسازیم که همه افراد از سلامت جسمی و روحی¬، امکان پیشگیری و تشخیص زود هنگام بیماری ها برخوردار بوده و امکانات درمانی برای کلیه¬ی افراد و جوامع در دسترس باشد....

چالش غذا
73 10 دقیقه 0

چالش غذا

ما معتقدیم باید جهانی ایجاد کرد که در آن همه مردم از غذای کافی، ایمن و مغذی برای حفظ زندگی سالم و فعال برخوردار باشند....

چالش فضا
62 10 دقیقه 0

چالش فضا

ما معتقدیم استفاده ایمن و عادلانه از منابع و فناوری های فضایی، به نفع بشریت و آینده ماست و می خواهیم چنین جهانی را ایجاد کنیم....

چالش محیط زیست
62 10 دقیقه 0

چالش محیط زیست

ما معتقدیم مدیریت پایدار و عادلانه اکوسیستم های کره زمین برای عملکرد بهینه در سطح جهان ضروری است و معتقدیم چنین جهانی را باید ساخت....

چالش مقاومت در برابر بلایای طبیعی
57 10 دقیقه 0

چالش مقاومت در برابر بلایای طبیعی

ما باید جهانی بسازیم که بتواند خطرات بلایای طبیعی را از طریق واکنش سریع به طور موثری کاهش دهد و در برابر بلایای طبیعی مقاوم باشد تا موجب نجات جان انسان¬ها و معیشت آن¬ها شود و ضرر اقتصادی را به حداقل برساند. ...

چالش امنیت
65 10 دقیقه 0

چالش امنیت

ما به ایجاد جهانی ایمان داریم که همه مردم از آسیب های جسمی و روانی، در دنیای واقعی و دنیای مجازی، در امان باشند و از سیستم¬های مالی و دیجیتال محافظت شود....

چالش موفقیت
66 10 دقیقه 0

چالش موفقیت

ما معتقد به ایجاد جهانی هستیم که در آن افراد دسترسی عادلانه به فرصت های اقتصادی و سایر فرصت ها برای تحقق اهداف خود را داشته باشند، جایی که همه مردم از فقر عاری بوده و قادر به شکوفایی باشند....