آخرین مقالات


چگونه با ویروس کرونا مقابله کنیم؟
111 30 دقیقه 0

چگونه با ویروس کرونا مقابله کنیم؟

ویروس کرونا، مشابه با اپیدمی سارس در سال 2003 است، اما نحوه تعامل دانشمندان از آن زمان تا کنون بسیار تغییر یافته است و به لطف فناوری های دیجیتال و ژنتیک مصنوعی، امکان مشارکت متخصصان برای ساخت زودهنگام واکسن آن فراهم شده است. این مقاله به پیشرفت های ع...