مقالات سعید عارفی راد


کاربرد فناوری در کشاورزی نوین
199 0 دقیقه 0

کاربرد فناوری در کشاورزی نوین

بیش از 10 هزار سال است که کشاورزی عامل اصلی بقای ما بوده است. از بسیاری جهات ، آینده ما در این سیاره به توانایی این صنعت در تأمین امنیت غذایی برای جمعیت جهان در سال 2050 که پیش بینی می شود به 10 میلیارد نفر برسد، بستگی دارد. برای رویارویی با این چا...

چگونه با ویروس کرونا مقابله کنیم؟
226 30 دقیقه 0

چگونه با ویروس کرونا مقابله کنیم؟

ویروس کرونا، مشابه با اپیدمی سارس در سال 2003 است، اما نحوه تعامل دانشمندان از آن زمان تا کنون بسیار تغییر یافته است و به لطف فناوری های دیجیتال و ژنتیک مصنوعی، امکان مشارکت متخصصان برای ساخت زودهنگام واکسن آن فراهم شده است. این مقاله به پیشرفت های ع...