آخرین مقالات


کاربرد فناوری در کشاورزی نوین
128 0 دقیقه 0

کاربرد فناوری در کشاورزی نوین

بیش از 10 هزار سال است که کشاورزی عامل اصلی بقای ما بوده است. از بسیاری جهات ، آینده ما در این سیاره به توانایی این صنعت در تأمین امنیت غذایی برای جمعیت جهان در سال 2050 که پیش بینی می شود به 10 میلیارد نفر برسد، بستگی دارد. برای رویارویی با این چا...

چگونه با ویروس کرونا مقابله کنیم؟
111 30 دقیقه 0

چگونه با ویروس کرونا مقابله کنیم؟

ویروس کرونا، مشابه با اپیدمی سارس در سال 2003 است، اما نحوه تعامل دانشمندان از آن زمان تا کنون بسیار تغییر یافته است و به لطف فناوری های دیجیتال و ژنتیک مصنوعی، امکان مشارکت متخصصان برای ساخت زودهنگام واکسن آن فراهم شده است. این مقاله به پیشرفت های ع...

چالش آب
73 10 دقیقه 0

چالش آب

ما معتقدیم باید جهانی ایجاد کرد که برای همه انسان ها و در هر زمانی، آب سالم و کافی برای آشامیدن، بهداشت، صنعت و تفریح وجود داشته باشد....

چالش آموزش
84 10 دقیقه 0

چالش آموزش

ما باید دنیایی بسازیم که در آن همه افراد به اطلاعات و تجربیاتی که برای دستیابی به نفع شخصی و اجتماعی در همه مراحل زندگی نیاز دارند، دسترسی داشته باشند....

چالش انرژی
80 10 دقیقه 0

چالش انرژی

ما معتقدیم جهانی باید ساخت که برای برآورده کردن نیازهای بشریت، از انرژی کافی، در دسترس و پایدار برخوردار باشد....

چالش سرپناه
58 10 دقیقه 0

چالش سرپناه

ما معتقدیم باید جهانی ایجاد کرد که برای اقامت، تفریح و کار همه انسان ها سرپناهی امن، ایمن و پایدار وجود داشته باشد....

چالش سلامتی
69 10 دقیقه 0

چالش سلامتی

ما باید دنیایی بسازیم که همه افراد از سلامت جسمی و روحی¬، امکان پیشگیری و تشخیص زود هنگام بیماری ها برخوردار بوده و امکانات درمانی برای کلیه¬ی افراد و جوامع در دسترس باشد....

چالش غذا
73 10 دقیقه 0

چالش غذا

ما معتقدیم باید جهانی ایجاد کرد که در آن همه مردم از غذای کافی، ایمن و مغذی برای حفظ زندگی سالم و فعال برخوردار باشند....

چالش فضا
62 10 دقیقه 0

چالش فضا

ما معتقدیم استفاده ایمن و عادلانه از منابع و فناوری های فضایی، به نفع بشریت و آینده ماست و می خواهیم چنین جهانی را ایجاد کنیم....

چالش محیط زیست
62 10 دقیقه 0

چالش محیط زیست

ما معتقدیم مدیریت پایدار و عادلانه اکوسیستم های کره زمین برای عملکرد بهینه در سطح جهان ضروری است و معتقدیم چنین جهانی را باید ساخت....